LA FACULTÉ (2012)

Christophe Honoré

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 6 mužů, 3 ženy

Poznávání sama sebe i ostatních. Uvědomování si vlastních kořenů, rasy, sexuality a konfrontace s odlišností jiných. Takový je život na střední škole, který však nabourá vražda mladého Araba. Zdánlivě rasistický zločin je ve skutečnosti mladistvou snahou popírat homosexualitu. Jeremy, který s vrahy sdílí jednu střechu, sám skrývá vlastní orientaci. Postaví se na stranu zákonem dané spravedlnosti za cenu, že zaprodá své bratry, nebo bude zarytě mlčet v zájmu své rodiny?


Christophe Honoré kombinuje ryze současný jazyk s klasickou francouzskou rétorikou a mladou generaci konfrontuje s dilematem antické tragédie – volbou mezi všeobecnou spravedlností a hájením rodinné cti.


V roce 2012 byla inscenace hry v režii Érica Vignera součástí hlavního programu Avignonského festivalu.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.