LUPUS IN FABULA (2012)

Henriette Dushe

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 3 ženy

Tři sestry stojí u smrtelné postele svého otce. Otcovská autorita, která je všechny od narození formovala, odchází. Tato blížící se ztráta donutí všechny tři sestry pohlédnout na své vlastní životy. Nejstarší, obětavá ošetřovatelka, jeho konec předvídá, a tak formuluje a zdokonaluje svou smuteční řeč, kterou dříve či později bude nucena pronést. Nejmladší se především snaží vyrovnat se svými profesními a osobními selháními. Prostřední považuje umírání svého otce a narození svého dítěte za hmatatelný důkaz stvoření a zániku. Aby své myšlenky odpoutala od umírajícího, představuje si sama sebe a své sestry jako různá zvířata v různých krajinách.

       Tři sestry se musejí vyrovnat nejen s odchodem nejbližšího člověka, ale také se svými myšlenkami. Hra lupus in fabula je mnohovrstevnatý text o žití a přežití tváří v tvář smrti.

 

Hra lupus in fabula získala hlavní cenu prestižní divadelní přehlídky Heidelberger Stückemarkt 2013. Premiéra hry slavnostně zahajovala Heidelberger Stückemarkt 2014. 

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.