ONYSOS ZUŘIVEC

Laurent Gaudé

Překlad: Jan Krupa
Obsazení: 1 muž

V monodramatu Onysos zuřivec, které bylo poprvé uvedeno 13. června 2000 v Národním divadle Štrasburk, představuje Laurent Gaudé příběh tajemné mužské postavy, která promlouvá k divákům z pozice bezdomovce trávícího noc na lavičce na nástupišti stanice newyorského metra.

V průběhu hry strukturované do šesti „zpěvů“ opatřené prologem a epilogem se dozvídáme o životní dráze oné postavy Onysa. Měl skutečně nadpozemsky pestrý život – od svého narození v horách staré Mezopotámie se stal svědkem a hybnou silou pádu Babylonu, putoval starověkým Egyptem, Blízkým východem, až se rozhodl zemřít po boku obránců Troje. Během tohoto dlouhého života však zažívá pozoruhodné příhody včetně například sestupu do podsvětní říše, které se nápadně kryjí s mytologickými příběhy starořeckého boha Dionýsa. Onysova nadpozemská podstata je ostatně naznačena už při vzpomínání na jeho příchod na svět. Je tedy možné, že stařec, který vypráví z lavičky na nástupišti o městech, která buď přímo zbořil nebo viděl padnout, je vtělením jakési tajemné síly chodu dějin? Anebo se tuto noc odehrává pouze divadelní setkání s poutavě vyprávějícím starcem...

 

Překlad hry získal 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2013.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.