KAPŘI (2014)

Tereza Verecká

Žánr: činohra
Obsazení: 5 mužů, 5 žen

Dvacetiletá Anka přijíždí na Vánoce na Děčínsko, aby své rodině představila přítele, se kterým čeká dítě. Místo vánoční idyly však Anku doma čeká napjatá atmosféra, v níž pod rouškou formálně udržovaných vánočních zvyků vyplouvají na povrch staré a dávno neřešené rodinné problémy.

 

Mezi Ančiným otcem Tomášem a sourozenci Miroslavem a Václavem zuří boj o peníze, které si vypůjčila „ztracená sestra“, tulačka Jindra. Postupně přes řadu indicií vychází najevo, že Ančin strýc Václav se po návratu z protidrogové léčebny s novou chutí pustil do experimentování s drogami. Jeho žena Jana i dcera Markéta s ním znovu prožívají staré martyrium. Na přetřes přichází rodinná historie, která je výslednicí etnických čistek, totalit dvacátého století i složitého stěhování etnik, ke kterému došlo v Sudetech v souvislosti s událostmi druhé světové války. V domě, ve kterém živým nepatří „ani plaňka v plotě“ se Miroslav a později i ostatní sourozenci setkávají s přízraky. Svérázné rodinné vánoční tradice a zvyky nepřinášejí úlevu, ale jen prohlubují frustraci.

 

Nakonec přijde i Ančina matka, tajemná tulačka a poutnice Jindra. Peníze se překvapivým způsobem vrátí, ale nepřinesou štěstí… lidské a morální dluhy nejsou vyrovnány. Příslovečné boží mlýny melou, atmosféra svátků neklidu graduje průtrží mračen a Anka se ztrácí v nejistém konci, v mlze a uprostřed apokalyptické povodně.

 

Drama barvitými obrazy líčí devastaci sudetské krajiny i krajiny lidských vztahů, v níž se nakonec i pokusy o konání dobra obracejí proti jejich původcům i příjemcům.

 

Hra plná zmatků z lidských nedorozumění obsahuje řadu groteskních situací. Vážný příběh je vyprávěn s nadhledem a ironií. Hutná, poněkud mysteriózní atmosféra je plná kritiky lidského konání, obsahuje však i neurčitou touhu a přísliby jiné reality.

 

Hra získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2013.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.