KDOKOLI Z NÁS - DOKUMENT (kuka tahansa meistä – dokumentti, 2011)

E. L. Karhu

Překlad: Alžběta Štollová
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní

Jak zareaguje člověk, kterému náhle zemřel někdo blízký? Někdo, kdo měl život před sebou... A jak pozůstalého naše společnost podpoří? 

 

„Kdokoli z nás se může z jakéhokoli důvodu, naprosto kdykoli, uprostřed jakékoli všední činnosti propadnout mimo čas. Jen tak. Fijúú...“

 

Finská divadelní hra je dokumentem o vnitřním procesu, humoristickým popisem cesty bezejmenné Postavy mimo čas a zpět. Text sestává z monologu vševědoucí vypravěčky, syrových videozáznamů, neukotvených rozhovorů cizích lidí a tří groteskních soudních stání. Překvapivou pointu hry představují závěrečné poznámky o konci světa.

Ačkoli drama vypovídá o smutku, ztrátě, strachu a zkušenosti se smrtí, je pro ně příznačný absurdní humor a hravá rytmizace jazyka. Text nechává na čtenáři, do jaké míry si ho „pustí k tělu“. Použitím zcizovacích efektů a sociální tematikou se řadí mezi dramata, která navazují na odkaz Bertolta Brechta.

 

V roce 2013, paralelně s nastudováním hry pro finské Národní divadlo v Helsinkách, proběhla skupinová dílna, která ovlivnila umělecké ztvárnění výsledné inscenace. Mladí lidé, kteří ztratili někoho blízkého, měli možnost pod vedením divadelní režisérky a dramaterapeutky sdílet svoje zkušenosti. Jedním ze stěžejních témat dílny byly smuteční rituály nebo jejich absence.

 

Drama bylo poprvé uvedeno v aule vestibulu Hlavního nádraží v Helsinkách jako koprodukce finského Národního divadla a divadla Teatteri 2.0, které se soustředí na současné finské hry a dramatizace primárně nedivadelních textů a uvádí je v netradičních prostorech. Hru kdokoli z nás – dokument je však možné inscenovat také v divadle. Text vybízí k režijní i herecké invenci. V českém kontextu drama nabízí zajímavou paralelu k Máchovu Máji.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.