ÚLOŽIŠTĚ

David Košťák

Obsazení: 2 muži, 1 žena

Muž:    Naše první

            Už ne moje

            Už ne tvoje

            Naše

            Řekni to

Žena:   Naše

Muž:    Naše

            Úložiště vzpomínek

            Našich

Žena:   Našich vzpomínek

Muž:    Den za dnem

            Budou se skládat

            Podle pravítka

            Do komínků

            Po týdnech

            Po měsících

            Po rocích

            Budou se skládat

 

On a ona. Nastěhovali se k sobě a začali spolu plánovat budoucnost. Jsou ale věci, které do šťastného svazku nepatří. Ty musí zmizet z očí, musí se odložit na dno skříně. Jenže ticho, které po nich zůstane, je mnohdy děsivější než věci, o kterých se nemluví.

 

Krátká poetická hra o lásce, která mlčela tak dlouho, dokud neoněměla.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.