MATCE BYLO JEDNASEDMDESÁT A ŠPECLE UVÍZLY V OHNI (Meine Mutter war einundsiebzig und die Spätzle waren im Feuer in Haft, 2002)

Felicia Zeller

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 8 žen

Domov důchodců. Sedm starých žen a zdravotní sestra. Felicia Zeller prostřednictvím krátkých situací ukazuje pevnou strukturu všedního dne v pečovatelském ústavu, ve kterém ustálené rituály zaručují pořádek a řád pro sedm seniorek. Mezi vstáváním a ulehnutím a mezi jednotlivými jídly je prostor na vzpomínky, které se točí hlavně kolem války, kdy byly ženy totálně nasazené nebo nezaměstnané, občas těhotné, kdy byl čísi otec misionářem v Číně a čísi syn farářem. Ženy trpí samy se sebou, ale i s jinými. Chtějí mít svůj klid, ale zároveň zvoní zvonkem o pozornost. Do cárů jejich vzpomínek proniká zdravotní sestra jako strážkyně, objekt nenávisti i jako poslední zastávka před odchodem.

Matce bylo jednasedmdesát a špecle uvízly v ohni je hrou o boji o vlastní důstojnost, o statečném vzdoru nejstarší generace, která do posledních chvil tvrdohlavě, občas podivínsky, ale hlavně s vtipem bojuje o své místo na zemi a odmítá být odsunuta do zapomnění.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.