JAK ZADRŽOVAT DECH (2015)

Zinnie Harris

Překlad: Jakub Škorpil
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 4 ženy

Žijeme přece v Evropě. Nic špatného se tu přece neděje. Přinejhorším občas jen nějaká malá nepříjemnost, která je však pro svět jako takový naprosto bezvýznamná.

Nová hra Zinnie Harris začíná zdánlivě nevinou známostí na jednu noc, která však rozpoutá diskusi nad nedávnou evropskou historií. Temně vtipné drama nabízí epický pohled na to, jak dnes žijeme, a odkrývá pravou cenu dosud uznávaných hodnot.

 

Hra, která v sobě podle Michaela Bilingtona nese ozvuky Zpustošení od Sarah Kane, měla premiéru v Royal Court Theatre v únoru 2015.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.