MOJMÍR II. alebo SÚMRAK RÍŠE

Viliam Klimáček

Obsazení: 3 muži, 1 žena

To, čím žijeme dnes, má svoje kořeny v minulosti, která se nám možná jeví jako hodně vzdálená, ovlivňuje nás však víc, než si myslíme. Proto nejde obejít období „založení říše“, tedy období Velké Moravy a její klíčové postavy – Svatopluka, Rastislava, Mojmíra, Konstantina a Metoděje. Komorní hra je postavená na konfliktu dvou výrazných osobností Rastislava a Svatopluka, který spočívá v nesmiřitelnosti dvou koncepcí národního bytí, zjednodušeně řečeno idealistické, která staví na dominantní úloze Ducha a Slova (Rastislav), a pragmatické, která tvrdí, že říše nestojí na velkých ideách, ale silných mužích, tedy politicích nebo vojácích, kteří nesní, ale konají „užitečné“ činy a nezkoumají jejich mravní podstatu, ale upřednostňují momentální prospěch pro společnost (i osobní moc). Svatopluk ve hře vystupuje jako typ věčného, zároveň ale řekněme moderního pragmatického vládce či politika, pro kterého jsou povolené jakékoliv prostředky, když jsou posvěcené účelem; naopak, Rastislav je vizionář, kterého výrazně ovlivnil Konstantin a Metoděj svým neobyčejným přístupem čisté, upřímné, duchovně mocné víry, která mění svět, jednotlivce i národy, i když je většina považuje za blázny. Jejich přístup je neobvyklý především v porovnaní s Němci, kteří už před nimi propagovali a šířili v říši křesťanství, pravda, především mečem.

 

Hra vznikla pro Studio Slovenského národného divadla, kde měla v lednu 2015 premiéru v režii Rastislava Balleka. Inscenace získala hned pět ocenění Dosky za sezónu 2014/15, a to v kategorii nejlepší inscenace, nejlepší režie, nejlepší ženský herecký výkon, nejlepší scénografie a scénická hudba.

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.