POUŽITÍ (2015)

Helena Singh Eliášová

Žánr: komedie
Obsazení: 2 ženy, 2 muži (variabilní počet vedlejších postav)

Ne, nemá špatnej pocit, že lhala mamince. Jinak to fakt nešlo. Tady už nejde o pravdu nebo o lež. Je jí pětatřicet. Je svobodná. A maminka chce vnouče. Tady jde o život. A maminka se nesmí dozvědět, jaký život její dcera ve skutečnosti žije…


Hra Použití je ironická komedie o dnešních třicátnících žijících svým specifickým životem ve velkoměstě. V centru stojí dvě ženy a jeden muž, kteří spolu pracují v redakci life-stylového časopisu. Postavy jsou velmi různorodé, každá z nich vyznává jiné hodnoty a řeší jiné problémy, ale spojí je muž Stellan, homme fatale, do kterého se všichni tři postupně zamilují. Stellan je „dokonalý muž“, po kterém všichni tři zoufale touží, ale otázka je, nakolik je reálný a nakolik je pouze projekcí jejich přání a tužeb…

 

Použití jsou ironickým komentářem k dnešní době, ve které panuje jistá krize maskulinity. Kdo je dnešní muž? Jak má vypadat dokonalý muž? A může vůbec dokonalý muž existovat, když má každý z nás jiné požadavky, touhy, přání a představy?


„Hra nabízí kafkovský paradox, ovšem definovaný zcela současnou formou, a tím je ono marné hledání, bloudění v labyrintu vztahů, u nichž vlastně netušíme, nakolik jsou opravdové a nakolik jsou jen iluzí.“ (Jana Soprová o hře Použití)

 

Komedie Použití vznikla jako dárek pro Divadlo LETÍ k jeho 10. výročí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.