ILEGÁLNÍ POMOCNÍCI (Illegale Helfer, 2015)

Maxi Obexer

Překlad: Barbora Schnelle
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní

Maxi Obexer ve své hře Ilegální pomocníci vychází z autentických rozhovorů, které vedla s lidmi z Německa, Švýcarska a Rakouska. Ke slovu se dostane alpský sedlák, soudce, student nebo středoškolská profesorka, lidé ze středu společnosti, kteří se rozhodli konkrétně pomoci uprchlíkům. Jsou to lidé, kteří by jinak nikdy nejednali protizákonně, a přesto se svými činy, které jsou motivovány přirozenou snahou pomoci bližnímu v nouzi, ocitají na hranici legality. Rozhodli se skončit s pouhým přihlížením a aktivně se zapojit do pomoci lidem, kteří se po strastiplné pouti z krizových oblastí tohoto světa dostali do Evropy. Místo demokraticky organizovaného azylového řízení jsou však nadále existenčně ohroženi a konfrontování s čím dál agresivnějšími nástroji uzavírání hranic.
Obexer se snaží ozřejmit jednotlivé příběhy z mnoha stran, cituje platné zákony (Dublin I a II), Všeobecnou deklaraci lidských práv a další autentické materiály a prokládá jimi útržkovitá vyprávění svých postav – jsou v nich etická rozhodnutí a nejistota, jednám-li správně, výseky z líčení jednotlivých konkrétních příběhů pomoci a s nimi spojené osobní pocity a politické přesvědčení. Hra je vášnivou obranou lidské důstojnosti a individuální zodpovědnosti v době tzv. uprchlické krize a zároveň aktuální výzvou k zamyšlení se nad otázkami podoby evropského humanismu.


Tato hra byla německou rozhlasovou stanicí WDR uvedena jako rozhlasová hra (10. 4. 2015). Její jevištní premiéra se konala v rakouském divadle Schauspielhaus Salzburg (13. 1. 2016), německá premiéra se konala v postupimském divadle Hans Otto Theater (9. 6. 2016). Další uvedení v německy mluvících zemích jsou plánována.

 

Překlad hry vznikl za podpory Goethe-Institutu Praha a Nadace Český literární fond.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.