JELENÍ PŘÍKOP (funerálně apokalyptické evangelium, 2012)

S.d.Ch.

Obsazení: 3 muži, 1 žena

V předvečer všeobecně očekávané apokalypsy se koná státní monstrpohřeb a ke všemu má hlavní hrdina Dramatik Hiršberský narozeniny. Z jeho bytu je výhled na Hradčany, kde má v Jelením příkopu s úderem půlnoci v rámci apokalypsy dojít za krásných nebeských efektů k tzv. dimenzionálnímu skoku, kterým se lidstvo přenese na jinou úroveň bytí. Jenže se neví kdo a za jakých podmínek.

Hiršberský spolu se svou partnerkou herečkou Katzovskou se snaží tyto podmínky vymyslet a naplnit, a zároveň sledují průběh monstrpohřbu ve sdělovacích prostředcích. Ten však začne Hiršberskému připomínat jeho vlastní dramatický text o apokalypse, ve kterém si možnost dimenzionálního přechodu přivlastní úzká mocenská elita. Toto podezření mu potvrdí i výtvarník scény Homoděj Abba, a když se oba muži s tímto svinstvem smíří, přislíbí Abba Hiršberskému vytvořit za oknem jeho bytu divadelní iluzi efektů otevření dimenzionálního prahu, aby ještě před nevyhnutelnou smrtí ušetřil milovanou herečku Katzovskou strašného zklamání. Ta však před realizací plánu, ve chvíli kdy okolo domu prochází monstrpohřební průvod, vyskočí z okna na projíždějící katafalk, neboť se rozhodla zachránit vdovu, která byla uzavřena do monstrrakve spolu s nebožtíkem.

Hra končí jakýmsi resetem. Rozjíždí se znovu, ale nějak jinak, posunutěji, poučeněji, z větší skepse. Inu, vývoj.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.