POZERAŤ A TLIESKAŤ

Ervín Hodulík

Žánr: divadelní dystopie v 11 obrazech
Obsazení: 2 muži, 2 ženy (různé variace hlasů)

Děj hry se odehrává na konci tohoto století v blíže nespecifikovaném městě. Po několikaleté ropné válce je svět rozdělený do tří ekonomických zón. Tu první tvoří Čínsko-evropská aliance. Tady se odehrávají osudy tří postav, které kvůli jistému zájmu postupně procházejí různými životními etudami, až se ocitnou na protilehlých pólech svých výchozích postojů. Uměle vytvořená mediální hvězda na konci hry nachází smysl v obětování se pro vyšší princip, přičemž jeho dosavadní podřízený ze show Soudní síň se dostává na výsluní sledovanosti. Z něho je však brzy sesazený, aby se spolu se svojí sestrou, věnující se vytváření reklamní iluze, zapojil do projektu nového restartu společnosti.  Hra se věnuje možnosti vzniku nové formy náboženství položeného na základech sci-fi literatury, ale nesnaží se odpovědět na otázku, zda by to pro společnost bylo prospěšné.

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.