HODINA KOMENSKÉHO aneb ŽIVOT JAK TROCHU JINAK

Vít Peřina

Žánr: komedie s edukativními prvky
Obsazení: variabilní (cca 3 muži, 4 ženy)

Určeno dětem od 8 let.

Jan Ámos Komenský. Napsal spousty knih. Ztroskotal na moři. Třikrát se oženil. Vymyslel prázdniny. Skrýval se dlouhé měsíce v lesích. Zavedl školu i pro děvčata. Pěšky procestoval půl Evropy. Zažil nejdelší evropskou válku. Pobýval několik let v severomoravském Fulneku. Bojoval za svobodnou víru. Unikl moru. A to se ještě traduje, že skákal z okna na ženský...

Za svůj život stihl a dokázal opravdu mnoho. A o tom všem pojednává hra, která na život jednoho z nejslavnějších Čechů, světově proslulého myslitele, filosofa a spisovatele nahlíží s nadhledem, nadsázkou a hravostí, a přitom ve vší úctě, která Učiteli národů bezpochyby náleží…

Skupina rozjívených žáků zůstala za trest po škole. Jejich učitel je trestá monotónním výkladem o životě a díle Jana A. Komenského. Pak si však uvědomí, že tudy cesta nevede. Svůj výklad o Komenském postupně mění v duchu pravidel, se kterými přišel před lety poprvé právě Komenský a doslova se vžívá do role Komenského.  Škola hrou a divadlo na divadle v jednom.

Hra vznikala na námět Martina Tichého pro Divadlo loutek Ostrava a v roce 2016 obdržela Cenu za text na festivalu Skupova Plzeň.

 

 

 

 

 

 

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.