THE STORY OF MY LIFE

Brian Hill

Autor hudby: Neil Bartram
Překlad: Nepřeloženo
Žánr: muzikál
Obsazení: 2 ženy

Muzikál sleduje přátelství Alvina a Thomase, dvou mužů pocházejících z malého města. Odvěké přátelé k sobě po letech svede až nešťastná událost – Alvinova záhadná smrt. Thomas je ztracen v abstraktním světě svých myšlenek. Snaží se napsat smuteční řeč na Alvinům pohřeb a znovu si přehrává jejich životní osudy od doby, kdy se seznámili jako malí kluci. Alvin pomáhá Thomasovi vylovovat zapomenuté epizody z jejich života a bere ho na cestu za rozvzpomenutím. Oba přátelé si připomínají důležité okamžiky jejich života, odkrývají své tehdejší neshody, a nakonec objeví to, co je základem každého silného přátelství. Lásku jednoho k druhému.

Muzikál The Story of My Life je unikátním muzikálem z Broadwaye – jedná se o intimní muzikál, který upřímně rozkrývá jednoduchost lidských potřeb a komplexnost našich emocí, které se za nimi skrývají. Libreto o závažných věcech promlouvá s nadhledem a inspiruje diváka k znovunalezení cesty k uplynulým kapitolám našich životů. The Story of My Life je jeden z mála muzikálů vhodných i pro komorní divadla.

  Text v případě zájmu zprostředkujeme.