ELITY (2017)

Jiří Havelka

Překlad: Martina Schlegelová
Obsazení: variabilní

Politický thriller s prvky krimi. Zamyšlení nad podstatou moci, vládnutí a procesu přechodu z jednoho režimu do druhého.

Je konec socializmu. I na stranických schůzích se už otevřeně mluví o potřebě integrovat do socialistického hospodářství prvky tržní ekonomiky. Události ve východním Německu a Maďarsku naznačují pohyb v politickém uspořádání východní Evropy. A v podnicích zahraničního obchodu, prognostických ústavech nebo v kancelářích státní bezpečnosti čekají na svoji šanci noví lidé. Jsou pragmatičtí, ovládají jazyky, znají – na rozdíl od svých spoluobčanů – tržní ekonomikou, mají kontakty na zahraniční podnikatele a přehled o konkurenceschopnosti domácích podniků. Po pětadvaceti letech ovládají a de facto vlastní zemi. Hra Elity se snaží podat věrný psychologický portrét lidí, kteří se během Sametové revoluce dokázali na základě svého postavení, přístupu k informacím, ale v neposlední řadě i díky svému vzdělání a znalosti jazyků jako první zorientovat v novém společenském zřízení. V jakých institucích se formovalo jejich myšlení? Jaký je jejich morální profil nebo politické přesvědčení?

Původní hra Elity byla napsána na objednávku Činohry SND.

Text je k dispozici ve slovenštině, nebo v českém překladu s úpravou pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.