ANTISOCIÁLNÍ SÍŤ (2015)

Bogdan Georgescu

Překlad: Micaala Rotaru
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 4 ženy

Divadelní hra Antisocial je počinem mladého rumunského dramatika Bogdana Georgescu. Vystupují v ní tři stěžejní skupiny: studenti prestižního gymnázia, vyučující a rodiče. Děj se zaobírá kyberšikanou vyučujících prostřednictvím soukromé skupiny na sociální síti Facebook. Jeden z vyučujících do oné skupiny pronikne a nalezený obsah následně vyvolá vlnu pobouření ze strany celého učitelského sboru. Dojde to tak daleko, že se o případ samotný začnou zajímat i média. Během sedmi dějství dochází k rozřešení kauzy i k řadě komických situací. Hra nepřímo poukazuje na problémy těchto dvou neslučitelných „světů“ a obzvláště pak na jejich neschopnost vést konstruktivní dialog.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.