NIČOTNÉ SPOMIENKY

Ervín Hodulík

Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 3 ženy

Na prázdném jevišti se setkává šest postav, které si do prostoru přináší jedinou vzpomínku, a to vzpomínku na svůj poslední den. Mají sice ucelenou osobnost, ale neznají předešlý životní kontext, podle kterého by věděli, co stojí za jejich chováním, rozhodováním, či jednáním. Jsou to nabourané identity, které se ve vzpomínkách mohou opřít jen o to, nad čím přemýšleli, nebo co zažili v průběhu několika posledních hodin pozemské existence. Všechno ostatní je nicota.

Ve vyprázdněném prostoru se nachází prvorepublikový úředník ohromený vědeckým pokrokem, prostá starší žena s ostrým jazykem, nebo apaticky se tvářící dívka z konce nejturbulentnějšího století. Společným jmenovatelem tří žen a dvou mužů na jevišti je dvaceti pěti letý odstup od jejich úmrtí. Na základě této skutečnosti jeden z nich vytvoří teorii o čísle 25, která platí až do příchodu Vincenta. Tento muž „nového milénia“ je odchovaný na korporátních hodnotách a hned potom, co se vzpamatuje z prvotního šoku, se začne nekompromisně zaměřovat na svůj cíl  - chce přestat myslet a domnívá se, že jediný způsob jak toho dosáhnout je únik z nicoty.

Nejnovější člen osazenstva na sebe postupně bere podobu lídra celé skupiny. Přesvědčí ostatní, že je potřeba o sobě prozradit celou pravdu o posledních životních chvílích. Skoro všichni si totiž vytvořili pokřivené identity, protože se nechtěli spoléhat na nejistou vzpomínku z jednoho dne. Postupné odhalování postav vytvoří skupinu tří ženských obětí, které byli nějakým způsobem utlačované mužskou rukou. Každá si vytrpěla své. Naopak druhá skupina vykrystalizuje jako ta trýznitelská, která násilím zakrývá vlastní slabost a pochybnosti o sobě samých. Mezi dvěma tábory začne vznikat napětí, přerůstající až do otevřeného konfliktu.

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.