MEEK (Meek, 2018)

Penelope Skinner

Překlad: Simona Vičarová
Žánr: činohra
Obsazení: 3 ženy

Hlavní postavou hry Meek je Irene, odhodlaná mladá žena, která byla zadržena poté, co zpívala píseň v kavárně. O důsledcích a dosahu tohoto jejího jediného vystoupení se dozvídáme postupně. Ve vězeňské cele je navštěvována pouze svojí tehdejší nejlepší přítelkyní Annou a právničkou Gudrun. "Bůh je mrtvý," říká Irene na začátku svého vystoupení. Mrtvý může být, ale jeho starozákonní hodnoty se zdají stát za všemi rozhodnutími totalitního státu. Jako odstrašující příklad pro jiné, je Irene souzena z nenávisti k Duchu svatému a z šíření rouhačských myšlenek.

  Text se v současné době překládá. Originál je v elektronické podobě k dispozici v DILIA.