LAJKA VZHŮRU LETÍ

David Košťák

Žánr: hra pro děti
Obsazení: 5 mužů, 1 žena

Budu vyprávět pohádku

Jak pes přeskočil hromádku

Jak vyskočil ještě mnohem dál

Tam, kam ho člověk odeslal

Jak bez žádné vlastní snahy

Dotkl se nakrátko oběžné dráhy

Tam, kam člověk se vkročit sám bál

Vznesl se pes, ani neštěkal     

 

Její zemí bylo smetiště a jí patřilo hvězdné nebe nad hlavou. A pak se stala hrdinou. Prvním živým tvorem na oběžné dráze naší planety. Hvězdy na dosah tlapky – a co dál? Vesmír je opojný jako svoboda. Vesmír je nekonečný – ale život ne.

Text o slavném psím kosmonautovi z pohledu lidí, kteří se pod tlakem režimu o psy museli starat, zprostředkovává dětskému divákovi otázky, jenž se týkají svobody jedince.

Hra měla premiéru v Malém divadle České Budějovice v režii Petra Haška.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.