TMA MILOSRDENSTVÍ (2018)

S.d.Ch.

Obsazení: variabilní

Grafik a mystik Josef Váchal umírá a začíná se hrát o jeho posmrtné osudy. Jak na zemi, tak v říši astrální, kterou za života tolik „fedroval“. V Československu doba politického tání přeje oficiálnímu uznání zneuznaného umělce, v astrálu je potřeba naplnit kvóty spasených duší. Sám Mistr však chtěl být v dalším životě psem a budoucnost lidstva vytyčil slovy: Až spravedlnost kosmická atomem vypálí zemi.

Jediná možná hra o Váchalovi je ta bez Váchala.

Hra se umístila ve finále soutěže Českého rozhlasu o nejlepší rozhlasovou hru Radio Drama Autor.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.