LES PASSAGERS DE L'AUBE

Violaine Arsac

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 2 ženy (epizodní role)

Originální francouzský text se zabývá otázkami kolem dosud neprobádaného fenoménu zážitků blízké smrti (NDE - Near Death Experienc). Zkoumání fenoménu se prolíná s milostným příběhem hlavních postav, mladého neurochirurga a jeho přítelkyně. Vědci vysvětlují zážitky z klinické smrti procesy v mozku probíhajícími při umírání a postupným prokrvování smyslových orgánů při oživování. Vědecký přístup neakceptuje dualistickou představu o tělu a duši jako o dvou samostatných entitách. Co když ale duše opravdu existuje?

Autorka svůj text konzultovala s odborníky z různých oborů, ale nebrání se v něm ani možnostem nad rámec vědy. Violaine Arsac přináší na pozadí vědeckého výzkumu dojemný příběh plný naděje…a ptá se, co je po životě?

Hra byla napsána pro Festival d'Avignon 2019 a poté byla uvedena v Théâtre 13 v Paříži v lednu a únoru 2020.

  Francouzský originál a hrubý anglický překlad je elektronicky k dispozici v DILIA.