Spregelburd, Rafael (AR)

 

Rafael Spregelburd se narodil v Buenos Aires v roce 1970. Patří ke generaci dramatiků a režisérů, která se na konci 80. let zasadila o vznik tzv. „nového argentinského divadla“ a do postdiktaturního období vnesla novátorské postmoderní postupy. Kromě dramatického díla čítajícího v současnosti na 30 titulů vytvořil Spregelburd i řadu režií a hereckých rolí v Argentině, Německu a ve svém domovském souboru El Patrón Vázquez. Patří k nejzajímavějším, nejhranějším i nejoceňovanějším argentinským současným autorům. Jeho hry byly uvedeny v mnoha zemích Severní i Jižní Ameriky a Evropy a řada z nich je přeložena do dalších jazyků. DILIA nabízí překlady jeho her Rozvrácený krucifix a Panika (v roce 2005 uvedena v Činoherním studiu Ústí nad Labem).
    Hra Panika je součástí dlouhodobého autorova projektu nazveného souhrnně Heptalogie Hieronyma Bosche, v rámci něhož bylo zatím uvedeno 6 titulů. Spregelburd připadl na nápad napsat tento cyklus v roce 1996 a nechal se v něm inspirovat deskovou malbou Sedm smrtelných hříchů od Hieronyma Bosche (1480) – a to jak formálně, tak obsahově. Ve hrách zařazených do Heptalogie se Spregelburd zamýšlí nad konceptem hříchu (a jeho možností vůbec) v současné době, kdy se lidstvo neřídí žádným pevným náboženským, duchovním či filozofickým řádem. I proto se u Spregelburda neobjevují hříchy, ale pouze jakési jejich „postmoderní deviace“. Žánrově lze Spregelburdovy hry označit za „chytré“ komedie. Autor v nich pracuje se svými znalostmi několika světových jazyků (včetně esperanta a znakové řeči), ve složitých zápletkách a násobených dějových liniích využívá svůj matematický talent, kombinační schopnosti a zkušenosti s technikou dramatu (vedl řadu dílen tvůrčího psaní v různých zemích Latinské Ameriky a ve Španělsku) a nezapře ani protřelého divadelního režiséra a zkušeného herce pohrávajícího si s divadelními konvencemi. Kromě 5. části Panika v českém překladu DILIA nabízí jednotlivé části cyklu Extravagance, Nechutenství, Skromnost, Hloupost a Paranoia ve španělských originálech nebo anglických, německých, popř. francouzských překladech.


Synopse

ROZVRÁCENÝ KRUCIFIX

HLOUPOST

PARANOIA

SKROMNOST

PANIKA

TVRDOHLAVOST