Neveu, Kateřina

Neveu, Kateřina

*1977

Vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studia uzavřela doktorandskou prací „Dialog v současném francouzském dramatu“.
Přeložila mimo jiné hry od Jeana-Luca Lagarce (např. My hrdinové, Pravidla slušného chování), Sebastiena Thiéryho (např. Dva nazí muži, Kdo je pan Schmitt?), Philippa Minyany, Michela Ghelderoda, Borise Viana, Copiho, Adela Hakima ad. Má za sebou téměř třicítku překladů divadelních her, mnohé vyšly tiskem, většina překladů byla uvedena na scéně a některé odvysílal rozhlas. Jeden překlad inspiroval dokonce operní libreto. Po hrách Lagarceho a Thiéryho má velký úspěch Gelyho Diplomacie. Český rozhlas vysílá pravidelně kromě Diplomacie také Rabínova kocoura - čtení na pokračování o kocourovi s vyhraněnými názory na lidi i náboženství založené na stejnojmenném komiksu Joana Sfara. Kateřina Neveu pravidelně spolupracuje s festivaly Tvůrčí Afrika a Nad Prahou půlměsíc. Zkusila titulky divadelní (např. k Moliérovým Směšným preciózkám, když s nimi v roce 2009 hostovala v Praze Comédie Française) i filmové (v roce 2014 filmová verze Diplomacie). V posledních letech se kromě překládání věnuje i malbě. Žila v Amsterdamu, Praze, Londýně a Berlíně.


Překlady:

INTERNÁT

INVENTURY

NEZVANÁ NÁVŠTĚVA

POPRAVČÍ Č. 14

STRUČNÁ DRAMATA II.

SVAČINA GENERÁLŮ

OD NEDĚLE K NEDĚLI

CESTA PANÍ KNIPPEROVÉ DO VÝCHODNÍHO PRUSKA

MY, HRDINOVÉ. VERZE BEZ OTCE

PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI

EVROPSKÁ

K TOBĚ, ZEMĚ ZASLÍBENÁ

DIPLOMACIE

KONEC DĚJIN - JEDNA ŽENA

KAVÁRNA PROZŘETELNOST

KDO JE PAN SCHMITT?

DVA ÚPLNĚ NAZÍ MUŽI

ROKENROL NA HRADĚ

RAMSES II.

BYLA JSEM DOMA A ČEKALA, AŽ PŘIJDE DÉŠŤ

JENOM KONEC SVĚTA

CYKLONY

KLIDNÉ DNY V JERUZALÉMĚ

ŘETÍZEK

MAMINKA