Horváthová, Iveta (SK)

Horváthová, Iveta

Iveta Horváthová

Absolvovala Vysokou školu múzických umení v Bratislavě, obor filmová a televizní dramaturgie a scénaristika. Od roku 1985 působí v Bábkovém divadle na Rázcestí v Banské Bystrici, v roku 1992 se stala jeho ředitelkou. Jako dramaturgyně a scenáristka se věnuje dramatické a literární tvorbě pro děti a dospělé. Z povídkové tvorby - Nebojsaňa, 2005, 3. místo v soutěži o původní povídku pro děti. Z rozhlasové tvorby Izabeliárana tx., Slovenský rozhlas, Banská Bystrica, Samsonka, 2. místo v soutěži Slovenského rozhlasu o původnú rozhlasovou hru pro děti, 2005.

V divadelních hrách pro dospělé preferuje ženská témata. V různých formách a příbězích akcentuje současnou zkušenost žen, zabývá se otázkami mateřství a postavením ženy ve společnosti. Metodou rodového kontrastu odkrývá ženský a mužský svět, ve svých hrách spojuje prvky reálného a nereálného světa v jeden celek. S herečkami Divadla na Rázcestí a studentkami Akademie umění hledá podoby rodově (genderově) citlivého divadla. V Bábkovém divadle na Rázcestí, jako v jediném divadle na Slovensku, v letech 2003 – 2007 zrealizovala několik divadelních projektů věnovaných rodovým (genderovým) stereotypům a kulturně – společenskému pozadí vzorců a modelů chování mužů a žen, např. www.ruzovyamodrysvet.sk, projekt studia T.W.I.G.A, Teater – women – improvisation – gender - action.

 

 

Divadelní hry (výběr):

  • Dojímate ma veľmi... (fragmenty ze života a díla Dominika Tatarky, 1992
  • Neplač, Anna (2001, pod pseudonymem Július Meinholm, hra uveřejněná v časopise Aspekt 1/2002)
  • Fetišistky (2005, druhé místo v soutěži Dráma 2005; uveřejněné ve sborníku Dráma 2004 - 2005, vydal Divadelní ústav Bratislava, 2006, uvedené ve Studiu Slovenského národního divadla, r. 2008)
  • Sestry dušehojivé (2007, finalista v soutěži Dráma 2006, vydal Divadelní ústav Bratislava, 2007)
  • Citová výchova hadej ženy (2007, hra o tajemstvích matek a dcer, uvedené v rámci rodového projektu www.ruzovyamodrysvet.sk v BDNR Banská Bystrica)
  • Predavačka koží (2007, třetí místo, jediná slovenská finalistka soutěže o první česko – slovenskou hru s genderovou tématikou Zlatá divadelná žába, Praha, 2007)
  • Black and White (2008, hra získala třetí místo v druhém ročníku dramatické soutěže Zlatá divadelní žába o novou autorskou divadelní hru, reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů)


Synopse

BLACK&WHITE

FETIŠISTKY

SESTRY DUŠEHOJIVÉ

PREDAVAČKA KOŽÍ

RODINNÉ BLUES

DROBEČKY