Rittberger, Kevin (DE)

Rittberger, Kevin

*1977

německý divadelní autor a režisér. Svým výrazně autorským přístupem k divadelní tvorbě by se dal přiřadit ke střední generaci německých divadelních autorů - režisérů(Pollesch, Richter), pro které je typické inscenování vlastních textů. Kevin Rittberger původem ze Stuttgartu, vystudoval na berlínské Freie Universität  Novou německou literaturu, Publicistiku a Teorii médií. Ve své tvorbě analyzuje fenomény současné globalizované společnosti, k čemuž využívá publicistických a dokumentárních postupů – zvolenou problematiku ohledává a materiály pro svá díla sbírá přímo v terénu. Tímto způsobem vznikl i Rittbergerův asi nejznámější text Kassandra oder Die Welt als Ende der Vorstellung (2009), který se zabývá tématem uprchlictví a zároveň vede polemiku s evropským fatalismem a defétistickým postojem, který zabraňuje jakékoliv společensko-politické aktivitě. Kassandra byla v roce 2011 nominována na festival Theatertage v Mülheimu. Rittberger ve svých textech i inscenacích soustavně řeší téma hraniční situace současné civilizace. Ovšem fázi, ve které se naše civilizace nalézá, nehodnotí primárně negativně a nespojuje ji nutně se zánikem, nýbrž ji vnímá jako období přechodu, jako „prolog“ k novému společenskému uspořádání. Toto téma se výrazněji objevuje v textech  Fast Tracking oder Die Kung –gu Oper, Puppen, LASST EUCH NICHT UMSCHLINGEN IHR 150000000. Rittberger jako autor i režisér dlouhodoběji spolupracuje s Schauspiel Frankfurt, Düsseldorfer Schauspielhaus a Schauspielhaus Wien.


Synopse

KASSANDRA ODER DIE WELT ALS ENDE DER VORSTELLUNG

LOUTKY

IKI.RADIKALMENSCH