Krupa, Jan (CZ)

Krupa, Jan

*1984

Jan Krupa, dramatik a překladatel z francouzštiny. V roce 2009 dokončil bakalářské studium oboru francouzský jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti studuje divadelní dramaturgii na Divadelní fakultě JAMU. Ve své bakalářské práci se věnoval analýze a překladu hry Architruc (přel. Král a Baga) francouzského spisovatele Roberta Pingeta. Dlouhodobě spolupracuje na překladech a divadelních hrách s Pavlem Trtílkem. Za překlad hry Vulkán získal čestné uznání při udílení Ceny Evalda Schorma za rok 2011. Překlad hry Maličká v hlubokém lese byl oceněn 2. místem v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2012. Za překlad hry Onysos zuřivec získal 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2013.

 

Divadelní hry:

  • Můj krásný svět (2005, spolupráce s Pavlem Trtílkem)
  • Modelky (2007, spolupráce s Pavlem Trtílkem)
  • O králi, který proměnil svoji dceru ve zlato (2008, spolupráce s Pavlem Trtílkem)

 

Překlady divadelních her:

  • Pavlínin skeč (2005, orig.: Le sketch de Paulette, Roland Dubillard, spoluautor Pavel Trtílek)
  • Symfonická rozmluva (2006, orig.: Conversation-sinfonietta, Jean Tardieu, spoluautor Pavel Trtílek)
  • Tklivá píseň (2007, orig.: La Manivelle, Robert Pinget, spoluautor Pavel Trtílek)
  • Král a Baga (2009, orig.: Architruc, Robert Pinget)


Synopse

MODELKY

MŮJ KRÁSNÝ SVĚT

O KRÁLI, KTERÝ PROMĚNIL SVOJI DCERU VE ZLATO

Překlady:

KRÁL A BAGA

VULKÁN

MALIČKÁ V HLUBOKÉM LESE

ONYSOS ZUŘIVEC