Verecká, Tereza

Verecká, Tereza

Narodila se roku 1985 v Praze, kde bydlí dosud. Na Vyšší odborné škole Konzervatoře Jaroslava Ježka absolvovala obor tvorba textu a scénáře; publikovala v almanachu Různobježky. Získala literární cenu Vladimíra Vokolka v kategorii poezie za rok 2008. Momentálně studuje třetím rokem dramaturgii činoherního divadla na pražské DAMU. Aktivně se věnuje tvorbě písňových textů a jejich překladům. Roku 2009 uvedl Český rozhlas Vltava v rámci cyklu Hry a dokumenty nové generace její text V pasti. Za hru Divná věc, divná věc získala čestné uznání v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2012. Za hru Kapři získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2013.
Synopse

ÍJÓB

DIVNÁ VĚC, DIVNÁ VĚC

KAPŘI