GOD AND STEPHEN HAWKING (God And Stephen Hawking)

Stephen Hawdon

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 2 muži, 2 ženy
Dekorace: náznaková

Inovativní a brilantní hra zkoumá neobyčejný život a kariéru autora mezinárodního bestselleru Stručná historie času". Bůh zde nevystupuje pouze sám za sebe, ale rovněž v rolích I. Newtona, A. Einsteina, různých profesorů, matematiků, papeže a dokonce královny, aby s Hawkingem diskutoval o konfliktech náboženské nauky a vědeckého pokroku v průběhu staletí. Přes počátky Hawkingových studií, diagnózu nervové nemoci, první známosti až po rozpad manželství však hra postupně útočí na cíle Hawkingova života a je zaměřena na divadelní bitvu mezi ním a samotným Bohem.

  Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.