HUKOT (Roar)

Pavlos Matesis

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 7 mužů (1 hlavní, 6 vedlejší), 6 žen (2 hlavní, 4 vedlejší)

Hra „Hukot“ čerpá z okruhu řeckých mýtů podobně jako "Zhanobení" - dramatická novinka z pera německého dramatika Botho Strausse nedávno uvedená v ČR. Řecký dramatik také podobným způsobem transponuje mytické postavy Klytaimnestry, Elektry a Oresta do dnešní, turistické současnosti. Nekombinuje však jako Strauss dva časové plány, ale naopak: Orestes se do Mykénského paláce, kde mezi zaschlými skvrnami od krve po dávných vraždách ve vzájemné nenávisti žijí stařeny Klytaimnestra a Elektra, vrací skryt v hloučku turistů. Díky tomuto moderně pojatému chóru a výkladu průvodkyně se do vědomí pamětníků i současných postav živě vracejí všechny krutosti, které zcela odpovídají názvu hry "Hukot". A přestože je autor konfrontuje s divadelní trupou, která po zemi kočuje s odlehčenou fraškou "Trojská válka", musí se naplnit to, co je předepsáno. Orestes podřeže svou matku a poté sejde ze světa rukou své vlastní sestry. Řetězec zla se obnovuje, turisté obědvají na stole, kde kdysi díky kruté pomstě byla servírována zavražděná novorozeňata, palác obklopují kulomety, poušť a divoká zvířata...
    Hra byla napsána v roce 1996 a vydána v Aténách (1998), v anglickém překladu pak v Londýně (2002).

  Text v anglickém překladu je k dispozici v DILIA.