OŠETŘOVATEL ROSTLIN (Peripoiitis fyton)

Pavlos Matesis

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 3 muži

Dva 45-50letí muži, otcové a manželé, majitelé obchodů, patřící k maloburžoazii, si najednou jednoho dne uvědomují, že jejich život je prázdný a bez cíle. Tajně utíkají z města, kde žili, opouštějí svoje rodiny a obchody, aniž zanechají nějakou zprávu a najdou místo, které jim vyhovuje: je to Kraj Země před oceánem. Tam postaví malé divadélko, pět let zkoušejí divadelní texty a čekají Obecenstvo, které však o jejich existenci ani o jejich divadle nevědí. Příchod diváků vidí asi tak jako „soudný den“. Debatují o minulosti, plánují si budoucnost, hádají se o to, jak si rozdělí poctu a slávu. Neustále mají problém s jídlem. Jeden večer se snaží zastřelit nějakého ptáka. Ale místo ptáka je slyšet z velké výšky strašný výkřik a na scénu padá mladý anděl s dlouhými křídly – je mrtvý. Přemýšlejí o tom, že si ho nechají na „jevištní triky“. Na scéně se objeví jejich žák. Je to krásný 20letý mladík a oni ho učí hereckému umění. Mladík je ošetřovatel „mrtvých rostlin v komatu“- nurseryman, oni si však myslí, že se stará o rostliny na nějaké zahradě. Později se dozvědí, že se stará o lidi v komatu. Po zkoušce naši hrdinové usnou. Mladík je hlídá.
  V druhé části, během hodiny herecké výuky Mladíka, se objeví tři bytosti se zakrytými obličeji. Jejich opravdový obličej je namalován na jejich šatech. Ony jsou ty „rostliny v komatu“, o které se Mladík stará. Podařilo se jim utéct z ústavu, ubližují Mladíkovi a utíkají pryč. Tu připlouvá loďka, na které je Hermes – Charon, který převáží mrtvé do podsvětí. Oznamuje, že přišla hodina „odchodu“. Hrdinové odmítají, protože „ještě nedokončili své umělecké poslání. Nakonce však musí nastoupit. Vyžadují jen závěrečný potlesk. Vstupují do loďky a odplouvají. Mladík jim tleská. A zůstává zde jako najatý pes, aby hlídal divadlo.
  Hra byla uvedena v roce 1989 v aténském Národním divadle. Vydána byla v nakl. Kastaniotis (Atény, 1996); ARCADIA (Londýn, 2002)

Poznámka – Řecké slovo „fyto“ znamená nejen rostlinu, ale označuje i pacienta, který je nehybný (mohou to být i staří lidé neschopní pohybu), je takzvaně v komatu.

  Text v anglickém překladu je k dispozici v DILIA.