REGRET (Regret)

Murray Schisgal

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: jednoaktovka
Obsazení: 2 muži, 2 ženy

V případech obou dvojic jde o vztah umělce (malíř) a jeho modelu - starší muž a mladá modelka v prvním případě a mladý model a žena středního věku v druhém případě. Místo děje ateliér. Děje v obou ateliérech se navzájem střídají. V prvém případě starší malíř víceméně formou monologu bilancuje svou tvorbu v konfrontaci s událostmi všedního života doby, která vyznívá spíše kriticky, a jeho modelka ho nakonec opouští. Situace v druhém ateliéru je zcela odlišná: mladý muž, který se chystá na hereckou dráhu, diskutuje s umělkyní (shodou okolností spolužačkou své matky, která dala přednost mateřské roli před uměleckou kariérou) o svém záměru a snaží se vynutit si její souhlas a požehnání ke svému rozhodnutí, a poté opouští ateliér. Oba umělci sami vůči sobě obhájili své životní poslání a obětování normálního života. V závěrečné scéně se malíř sám stává modelem své kolegyně a družky.

  Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.