SALT (Salt)

Peta Murrayová

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 2 ženy, 1 muž

Hra pojednává o všech těžkostech vztahu mezi stárnoucí matkou Laurel a její dcerou ve středním věku Meg. Jejich příběh se odvíjí nad přípravou pokrmů v různých chvílích jejich života. Smyslná hra, otevírající tajnosti dvou nejsilnějších vlivů na život člověka – rodiny a jídla. Vyprávění o ctižádostivém vztahu matky a dcery, o měnících se rolích, odpovědnosti a vzájemné rivalitě.

  Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA. Na překladu se pracuje.