THE WAVERLY GALLERY (The Waverly Gallery)

Kenneth Lonergan

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 3 muži, 2 ženy
Dekorace: malá galerie, obývací pokoj

Přesně pointovaná a často rozpustilá hra pojednává o posledních letech štědré, upovídané a nedůtklivé babičky a jejím boji s Alzheimerovou chorobou. Glady je stará škola (poznamenaná levicovým smýšlením) a sociální aktivistka, která po dlouhou dobu provozuje malou galerii v Greenwich Village. Hra zkoumá Gladyin boj o nezávislost a postup její zhoubné choroby, který má důsledky na její rodinu a především na jejího vnuka. Galerie Waverly zachycuje humor a sílu rodiny, která čelí krizi.

  Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.