SEDMÉ NEBE (Cloud Nine)

Caryl Churchillová

Překlad: Martina Schlegelová
Žánr: Komedie o dvou dějstvích
Obsazení: 7 herců

Caryl Churchillová patří k nejznámějším současným britským dramatikům. Na českých jevištích byla tato „první dáma britského dramatu“ dlouho opomíjena – teprve nedávno nastal průlom, když její hry téměř současně uvedlo ND Praha a Divadlo Na Vinohradech. „Cloud Nine“ patří spolu s „Top Girls“ a „Serious Money“ k jejím nejúspěšnějším hrám, byla oceněna nejen v Anglii, ale i v USA. Také patří k nejpřekládanějším a obecně nejhranějším. Vznikla na základě třítýdenního workshopu s herci a dalšími členy realizačního týmu Joint Stock Theatre Group.     Hra bývá často zmiňována v souvislosti s tématy krize patriarchální rodiny, vžitých či vnucených sexuálních stereotypů a chování a emancipace nejen žen, ale obecně obou pohlaví. Zobrazuje různé modely rodinného soužití – první dějství se odehrává v  rodině vysokého úředníka v britské kolonii v Africe za doby vlády královny Viktorie. Autorka vtipně odhaluje, co se skrývá za zdánlivě tradičními patriarchálními vztahy -  všeobecně rozšířená nevěra, homosexualita atd. K celkové absurditě situací přispívá obsazení postav – v několika případech mají mužské role hrát ženy a ženské muži.     Druhé dějství se naproti tomu odehrává v současném Londýně – pro postavy však uplyne jen 25 let. Tento velký časový skok zvýrazňuje změny, které ve společnosti nastaly. Rodinné soužití je navenek mnohem svobodnější, lidé utvářejí i jiné modely, žijí v komunitách atd. Autorka však neopouští kritický nadhled a tuto novou „svobodu“ komentuje stejně ironicky jako pokrytectví minulosti.     Specifickou rovinu tvoří písně, které prolínají celou hru – v duchu brechtovské tradice zcizují a komentují samotný děj.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.