DÁMA S KOLIBRÍKOM

Viliam Klimáček

Obsazení: 3 muži, 2 ženy

Další z autorových zvláštních dramaticko-surrealistických "dokumentů", spojujících hravost vizí s touhou objevit pod obecně známými fakty hlubší vrstvu skutečnosti. V Dáme s kolibríkom nezaměnitelný rukopis dozrál v brilantní metodu. Klimáček skládá postmoderní koláže inspirované "děním" dějin, minulých i současných. Realitu svých textů vytváří tak, že fragmenty skutečnosti posunuje a uvádí do nových souvislostí. Jeho postavy jsou často inspirovány osudy skutečných osobností, v textech se objevují citace literárních nebo výtvarných děl, detaily nebo připomínky konkrétních událostí evokují dobovou atmosféru. Velmi často se obraz doby přetaví do jazykové metafory: "Svatá noc. Tichá noc! Hailleluja!" Spojení nacistického pozdravu s oslavným biblickým zvoláním vytváří v Dáme s kolibríkom, jež je obrazem Berlína let 1942 - 1945, třaskavé spojení.     V Dáme s kolibríkom se scházejí básník Zarra, zpěvačka Greta, majitel zbrojovky Micher, portrétista Gustaf a ošetřovatelka Bety. Přízračnou válečnou atmosféru necharakterizují jen zmínky o zbraních a válečných akcích, ale - možná i silněji - pornografické šansony a kupodivu také úvahy o umění a umělecké tvorbě. Vykloubenost doby souzní s vykloubením vztahů a ambivalencí mužské a ženské role... Micherovi jako homosexuálovi hrozí transport, bere si tedy Gretu, ale uchází se o Zarru, kterého - stejně jako Gustafa - přitahuje smyslná Greta. "Absolutně nijaká přítomnost muže," tvrdí Greta a líbá se s Bety, Zarrovým děvčetem. Klimáček je brilantní dramatizátor dobového či místního pocitu, atmosféry.

  Text ve slovenštině je k dispozici v DILIA.