NADČLOVĚK MACEK (Herr Mautz, 2002)

Sibylle Berg

Překlad: Tereza šimůnková
Obsazení: 1 muž, 5 dalších postav

Kdybyste měli stroj, který dokáže navěky uchovat Váš nejkrásnější okamžik v životě, který by to byl? A dokázali byste si vůbec vybrat – ne protože těch krásných chvílí bylo moc, ale protože jste za celý život nežili ani jednu jedinou? Na posteli v levném asijském hotýlku, za dohledu tří švábů velkých jak kočky, v horečkách umírá starý pan Macek. Pan Macek není kladný hrdina. Pan Macek je cituprázdný zmetek, který celý život brakoval životy kohokoli, kdo mu přišel do cesty.  Začalo to na jeho desáté narozeniny, kdy s dětstvím ztratil schopnost cítit. Rok od roku si pan Macek dává předsevzetí, který lidský cit se letos naučí: přátelství, vášeň, lásku. Když zvládne jejich technické projevy, odškrtne je ze seznamu – a s nimi ty, na nichž se citu vyučil. Teď umírá v absurdním koutu světa a preparuje svůj život, snaže se švábům, technikům stroje na Nejkrásnější okamžik v životě, vyhovět. Novinářka, spisovatelka a dramatička Sibylle Bergová je nepřehlédnutelným zjevem německojazyčného divadla.Kromě Nadčlověka Macka má na svém kontě čtyři divadelní hry a šest románů. V Nadčlověku Mackovi může zazářit nejen představitel titulního hrdiny, ale i postava Vypravěče, který glosuje Mackovy životní etapy. Možnost vystřídat škálu charakterů nabízejí výtečné postavy Švábů, které mají na přání autorky ztvárnit všechny osoby, jejichž život pan Macek vykloubí. Bloky jeho vzpomínek tečují výpovědi postav z Mackova života, které stojí proti jeho vzpomínkám v bolavé opozici.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.