MOI JE SUIS AUSSI CATHERINE DENEUVE (Moi je suis aussi Catherine Deneuve, 2005)

Pierre Notte

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 1 muž, 3 ženy

Pierre Notte je autorem několika románů, od devadesátých let se věnuje psaní pro divadlo – mezi jeho hry patří La Maman de Victor (Viktorova maminka); Le Doigt d’Helmut (Helmutův palec). Od podzimu 2004 se stal šéfredaktorem divadelního periodika THÉÄTRES. Za svou poslední hru Moi aussi je suis Catherine Deneuve (Já jsem taky Catherine Deneuve) dostal v roce 2005 cenu Nadace Diany a Luciena Barrièrových.     Tragikomická hra Pierra Notteho je pokusem o postižení schizofrenní revolty mladé ženy, která je v kruhu své rodiny utlačována matkou, sestrou a bratrem. Text hry je prostoupen písničkovými (kabaretními) výstupy, skrze něž se mísí realita se sny. Autorovi se poměrně dobře a výstižně daří postihnout neblahé rodinné vztahy v prostředí, kde komunikace je na bodu mrazu a kde generační konflikt přerůstá v boj mezi matkou a dcerou. Dceřina komunikace s ní se omezuje takřka výhradně na opravování jejích jazykových chyb. A nad celou rodinou se vznáší všudypřítomný přízrak zemřelého otce.     Text s úspěchem uvedlo na počátku sezóny 2005/2006 pařížské divadlo Thèâtre Pépinière Opéra.

  Text v originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.