LITTLE SISTER

Radmila Adamová

Obsazení: 4 ženy, 6 dalších postav (není určeno přesně, jestli se jedná o ženy či muže)

Hra inspirována reality show Big Brother má dvě hlavní dramatické linie, které se v závěru osudově prolnou. Hlavní osobou první z nich je Anna, 7 scén svižných dialogů představuje její průchod soutěží, lži, intriky i zrady na ostatních soutěžících, ale především na mladší „malé sestře“ Marii, hlavní osobě druhé linie. Mladší sestra je po odchodu Anny do soutěže umístěna v psychiatrické léčebně, kde se odehrávají dvě scény, kde Marie v monolozích osvětluje své extremistické životní názory. Nesvobodné prostředí léčebny představuje paralelu k prostředí soutěžní vily, co do obsahu komunikace jde o její pravý protiklad. Zatímco dialogy soutěžících drsně vtipným způsobem odhalují naprostou existenční prázdnotu aktérů, monology pacientek se dotýkají současného světa a bytí tragicky. Mariin život končí poněkud záhadnou smrtí, je nalezena oběšená v koupelně léčebny. Anna, eso soutěže, sbírá další body, když odmítne odstoupit a pohřbít vlastní sestru. Zatímco Marie doplatila na nebezpečnou sektu, Anna osudově podléhá vlivu medií a komerce. Sama si však svoji závislost neuvědomuje, na závěr hry mrtvé sestře vzkazuje: „Sestřičko moje malá, tebe někdo krutě zmanipuloval.“ Hra prostřednictvím příběhu dvou osiřelých sester Anny a Marie reflektuje dvě největší „ideologická“ nebezpečí současného světa a jejich konkrétní dopad na život a vztahy v něm.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.