HAMLET KÝČ (Kitsch Hamlet , 2004)

Saverio La Ruina

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 2 ženy

Komedie, ve které se o Hamletovi hodně mluví, zatímco on po svém návratu z Anglie nemluví vůbec. Tři bratři mají masku drsných hochů, ale v zásadě jsou to maminčini mazánci, kteří se hádají o to, komu matka prvnímu přinese šťávu, a navíc ještě žárlí na Hamleta. Za Hamletem se dobývá bláznivá Ofélie, kterou bratři nepouštějí do domu, ale občas jim zdrhne. Oni jí opovrhují, hnusí se jim, matka se k ní chová soucitně… Ofélie si nosí rakev, různě padá, cosi si prozpěvuje. Postupně se dozvíme, že Ofélie se chová divně od té doby, co jí bratři uspořádali oslavu u moře a v rámci oslavy ji všichni tři znásilnili a dokonce si to natočili na kazetu. Závěr tak připomíná coolness dramatiku. Vykreslení vztahů mezi matkou a syny, i vykreslení reality, kterou synové mezi mobily, televizí a dialektem žijí, je velmi působivé a efektní.

  Text v originále je k dispozici v DILIA. Překlad můžeme zprostředkovat.