LEDOVÝ HROT (Kaltes Land, 2005)

Reto Finger

Překlad: Jana Slouková
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 3 ženy

Reto Finger zasadil svou hru Ledový hrot do prostředí švýcarské podhorské vesnice, ve které ještě lidský život výrazně ovlivňují archaické síly přírody. Jediným místem kontaktu s vnějším světem je přilehlé nádraží. Právě na něm se setkává dívka Hana s mladíkem z města Tobiasem a jeho spolubydlící Jasmin, kteří hodlají vyrazit na výlet do hor. Tobias naslouchá fascinujícím mýtům horského světa, které mu Hana vypráví. Právě do těchto pohádek pro dospělé uniká dívka před tíživou atmosférou v rodině.
    Hanin bratr Melk spáchal v horské soutěsce sebevraždu. Smutné dvouleté výročí chlapcovy smrti prohlubuje výčitky otce, který jako jediný zná pravdu a trýzněný pocity viny se zpovídá místnímu faráři. Matka se se smrtí Melka ještě nevyrovnala, pro otce nahradila v rodině svého bratra Hana, mluví o ní proto vždy jen v mužském rodě. Farář, kterému musí pomáhat zazimovat hroby, ji obtěžuje, ale na dívčin nátlak prozradí otcovu vinu. Jediným světlým bodem uprostřed zklamání se zdá být dívce její milovaná kráva Líza, která však porodí mrtvé tele a pomalu umírá. Zoufalá Hana vmete otci pravdu do očí a rozhodne se z vesnice definitivně odejít za jiným, lepším životem a následovat Tobiase do města. Ten ji však odmítá a posílá zpátky. Hanina budoucnost se jeví už jen jako zlý sen a jedinou cestou k probuzení se zdá být cesta násilí...   Reto Finger (*1972 v Bernu) obdržel za tuto hru o bezcestí, sebenalézání, střetu městského a vesnického světa i dávné říše mýtů a současnosti prestižní Kleistovu cenu pro mladé dramatiky za rok 2005.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.