DR. GUSTÁV HUSÁK

Viliam Klimáček

Překlad: Jana Pithartová
Obsazení: 3 muži

Gustav Husák byl posledním prezidentem socialistického Československa. V jeho životě jsou mnohé peripetie a události, které významně ovlivnily vývoj Československa v minulosti. Co nutilo elegantního, inteligentního právníka být na čele? Proč důležitý člověk poválečného období skončil ve vězení? Ale především – kdo to byl? Co se skrývalo za jeho neproniknutelnou tváří?
    Takové otázky si položil několikanásobný držitel Ceny Alfréda Radoka za dramatickou tvorbu a jeden z nejplodnějších současných československých autorů, Viliam Klimáček. Autor v textu krom jiného využil dochovaných autentických Husákových výroků a projevů, přičemž některé z nich mírně psychologizoval do niterného monologu. Hra zobrazuje život Gustava Husáka v chronologické linii od jeho účasti ve Slovenském národním povstání přes padesátá léta až do roku 1989. Historická fakta ve hře platí, autorova fikce je využita pouze k vykreslení politikova vnitřního světa. Klimáčkova nejpolitičtější hra má v jistých momentech charakter monologických textů Thomase Bernharda s jejich typickými refrény, nechybí však autorův typický sklon k situační i slovní grotesce.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA .