A BEAUTIFUL VIEW (2006)

Daniel MacIvor

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 2 ženy

Novinka z New Yorku vypráví lehce experimentální formou příběh dvacetiletého přátelství dvou žen. Jako dvacetileté se seznámí v obchodě s turistickým vybavením, zjistí, že se obě bojí medvědů a díky několika náhodám a vzájemné sympatii spolu prožijí vztah, který během následujících dvaceti let projde mnoha peripetiemi – včetně milostného sblížení. Hra se skládá z jejich často vtipných dialogů a monologů, kterými komentují události a společné zážitky – prolog a epilog se odehrává v jakémsi bezčasí mezi životem a smrtí, poté, co obě sežral medvěd. 

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.