LELLA, DANIELLE CASANOVA, JEDEN ŽIVOT (Lella, Danielle Casanova, une vie)

Christiane Schapira

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 1 žena a chór 5 žen

Hra věnovaná osobnosti Danielle Casanovy, členky francouzského odboje deportované v průběhu druhé světové války do koncentračního tábora Březinka. Francouzská autorka vytvořila na základě jejího životního příběhu zvláštní formu moderní tragédie spojené s archaickými prvky, kterou nazývá kantáta a v níž se střídají dopisy Danielle Casanovy z koncentračního tábora se zpěvy ostatních vězenkyň. Zpěv představuje nedílnou součást osudu Danielle Casanovy: při vykládce v Březince a řazení vězňů před důstojníky SS po transportu z Romainville tato hrdá a odvážná žena údajně zpívala francouzskou hymnu Marseillaisu a tímto kurážným gestem otevírá Schapira i svou hru. Hlavním zdrojem svědectví o jejím osudu jsou poválečné výpovědi české lékařky Manči Švalbové, kterou s Danielle pojila nejen profesní sounáležitost, ale zejména nelidské podmínky a utrpení v táboře. A právě bratrství mezi českými a francouzskými ženami je základní osou hry Christiane Schapiry, jak to dokazuje i chór tvořený 5 českými vězenkyněmi.    Hra byla vydána v nakladatelství Les Éditions de l´Amandier v roce 2004 k příležitosti výročí 60 let od osvobození koncentračního tábora Březinka.

  Text v originále je k dispozici v DILIA.