SKROMNÝ POKRM (The Frugal Repast)

Ron Hirsen

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 4 muži, 4 ženy, chlapec

Titul této hry je identický s názvem jednoho z prvních Picassových leptů, který vznikl v roce 1903 a veřejnosti byl prvně představen v roce 1913. To je i rok, kdy se odehrává tento příběh. Dvojice provazolezců spatří za výkladní skříní galerie Ambroise Vollarda (známý Picassův galerista a obchodník s jeho obrazy) lept se svými podobiznami. Vzhledem ke své chudobě a zdravotnímu stavu malého synka se rozhodnou lept ukrást, neboť – jak si svůj čin ospravedlňují – Picasso si zase bez jejich vědomí přisvojil jejich obličeje. Využijí své dovednosti a po drátech, vedoucích do světlíku galerie, vniknou dovnitř a lept seberou s tím, že ho vrátí za výkupné tisíc franků. Jaké je však jejich překvapení, když druhý den spatří na stejném místě tentýž obrázek znovu. Ukradnou ho stejným způsobem znovu a pak ještě jednou. Mezitím se u Vollarda pravidelně schází umělecká společnost – Getruda Steinová, Alice B. Toklasová a sám Picasso (pokaždé s jinou slečnou /všechny hraje jedna herečka/). Všichni diskutují o tom, co se stalo, a Vollard se rozhodne onu podivnou dvojici pozvat na večeři a lepty odkoupit….

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad můžeme zprostředkovat.