BABYLON (Babele)

Letizia Russo

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 1 muž, 1 žena

Tanečnice Boccuccia se vrací s amputovanou paží k Falenovi, který ji koupil po nevydařené vzpouře proti stávajícímu mocenskému systému scifi-města, při němž přišel o život Ferro, bratr Faleny a přítel Boccucci. Jejich vztah není založen na lásce, ale na vzájemné užitečnosti. Falena ji chce mít pro sebe jako majetek, Boccuccia ve svém vlastníkovi hledá oporu. Místní vládnoucí hierarchie neumožňuje soužití nižších vrstev a mrzáků s vyššími. Proto musí Boccuccia opustit palác Babylon, centrum boje o moc a peníze, kde v 538. patře Falena bydlí. Odejde do periferní čtvrti pro nízké vrstvy a pracuje v klubu jako tanečnice. Pomalu se prosadí a postaví na vlastní nohy. Falena mezitím intrikářsky podplácí okolí, získává moc a jde i přes mrtvoly, to vše pod zástěrkou lásky k Boccucce. Ve scifi-městě uspěje jen ten, kdo má peníze a moc. Ten si pak může dovolit vše a život si zpestřovat třeba speciálními drogami, které způsobí, že člověk prožívá vysněnou realitu. Jednoho dne se po takovémto probuzení Falena ke všemu přizná. Řekne Boccucce, že to byl on, kdo bratra prodal vojákům, aby si ji mohl koupit. Připravil ji o paži, aby si ji k sobě připoutal. Mezi oběma protagonisty propukne boj, ale Boccuccia se nakonec vzdává a rezignuje. Vydávají se na výlet do scifi-reality, kde všechno tragicky skončí.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA, překlad můžeme zprostředkovat.