MELOUNOVÝ CUKR

Tereza Kratochvílová

Žánr: dramatické pásmo na motivy R. Brautigana
Obsazení: 7 mužů, 3 ženy

Rozhlasová hra ve specifické formě dramatického pásma se skládá z dialogů, vnitřních monologů, písní a epických zásahů vypravěče. Volně vychází z novely amerického autora, který si idealizuje život v soběstačných uzavřených komunitách, jak bylo moderní v šedesátých letech minulého století. Autor neopomíjí ani možné stinné stránky takového těsného soužití lidí, ale ironizuje a bagatelizuje je.
Autorka adaptace naopak z možnosti manipulace, ztráty soukromí a identity ve společenství vychází, nesmyslnými ale striktně vyžadovanými rituály a různými přístupy k nim charakterizuje postavy, které jsou co nejrozdílnější. Nežit, postava, která by nemohla žít ani ve volnější společnosti prostě proto, že je asociální. Margaret, která jako vývozní artikl a důkaz štěstí všech členů si neuvědomuje složitost a nebezpečnost své situace. Její přítel – reflektor – jako intelektuál váhá, co si o společenství myslet, ale nechá se svést budovatelskou Pauline, která zcela propadla domácím pracím a melounovému cukru – materiálu, ze kterého se skládá všechno a životy postav. Charlie a jeho nohsled Fred vládnou v Jámoru neomezeně a přitom trochu naivně, stoletý Chuck se zájmem pozoruje, jak všechno dopadne.
Hlavní dějovou linií je nešťastná láska a sebevražda jako únik z nechtěného řádu, neobdivované společnosti a kultury, sebevražda jako demonstrativní vyjádření sebe sama, sebevražda jako jediné možné řešení a naposledy znovu láska, která může být tou pravou a nebo také vůbec ne.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.