NALÉZAT SE (Trovarsi, 1932)

Luigi Pirandello

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 7 mužů, 6 žen

Toto drama Pirandello věnoval herečce svého divadla Teatro d´Arte a múze mnoha svých děl – Martě Abbě. Problém lidské identity, života a formy, se v postavě herečky Donaty Genzi, jejíž profesí je žít na jevišti různé postavy, komplikuje ještě daleko víc.
    Elisa a její hosté očekávají s napětím příjezd slavné herečky Donaty Genzi a debatují o tom, zda herečka může mít svou vlastní identitu, svůj vlastní život. V této debatě je překvapí Donata, uvědomí si znovu svou prázdnotu, ve které se neumí a možná ani nemůže “najít” a která ji již delší dobu skličuje. Osvobození se jí nabídne v podobě mladého dobrodruha Elja Nielsena, kterého vyprovokuje k plavbě na plachetnici ve strašné bouři. Ztroskotají, ale Elj Donatu zachrání a zamilují se do sebe. Donata tak konečně získá “svůj život”, ale je z něj celá nesvá, protože se v něm nedokáže najít tak, jak doufala. Elj si chce Donatu vzít a žít s ní jako dosud žil sám – “náhodně, jako o prázdninách, bez potřeby si cokoli vytvářet, pohlcený událostmi dne”. Elj nepřemýšlí o tom, zda je opravdový, a nechá se bezstarostně unášet proudem života. Tento jeho způsob života se tvrdě srazí s Donatiným neustálým přemýšlením, tvořením a touhou se nalézt během divadelního představení: Elj odmítá tolerovat, že jejich intimitu na jevišti předvádí všem a tím ji degraduje, Donata si zase uvědomí, že jediný život, ve kterém se dokáže najít, je právě život na jevišti – je totiž potřeba se vytvářet, tvořit a jen tak se člověk nalezne.

  Překlad může DILIA zprostředkovat.