NEW YORK. NEW YORK (New York. New York, 1993)

Marlene Streeruwitz

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 10 mužů, 6 žen

Veřejným záchodkům ve vídeňské ulici Burgstrasse, respektive jejich pánské části, kraluje paní Horváthová. Za svůj život toho tato dáma neidentifikovatelného věku někde mezi šedesátkou a osmdesátkou při opečovávání historické památky, pánských toalet, které při jejich slavnostním otevření poctil svou fyzickou potřebou dokonce i císař Franz Josef I., viděla dost. Před očima jí totiž bez přestávky již léta defilují občané a protagonisté každodenního šílenství odehrávajícího se v tomto veřejném prostoru: prostitutka Lulu, její násilnický pasák, hluchoněmý pomatený tulák, profesor vídeňské univerzity posedlý tajnou obsesí rozbíjet záchodové mísy, neonacističtí maturanti zdravící se Hitlerovým pozdravem, šibalský průvodce se skupinami Japonců lovících bizarní fotozáběry a nakonec i zbloudivší duše z nedalekého Burgtheateru. Paní Horváthová to vše snáší s noblesou a v momentech, kdy scény, kterých jsme spolu s ní svědky, kulminují do nejvyšší brutality, absurdity či surreálnosti, se uklidňuje pletením, popřípadě áriemi z Turandot.
    Ač u nás zůstává zatím neobjevena, patří dramatička a spisovatelka Marlene Streeruwitz od 90. let na divadelních scénách v rodném Rakousku a v Německu k hojně uváděným autorům. Její hra New York. New York byla poprvé uvedena v roce 1993 v Münchner Kammerspiele. V DILIA je dále k dispozici její feministický přepis Shakesperavoa Krále Leare, který nabízíme pod názvem Dentro.

  Text v originále je k dispozici v DILIA.