MĚSTO MOŘE HOŘE (Kaspar Häuser Meer, 2008)

Felicia Zeller

Překlad: Jitka Jílková
Žánr: činohra
Obsazení: 3 ženy

Kašpar Hauser současnosti se jmenuje Dennis, Lisa, André, Chantal, Kevin, Lea-Marie nebo Jessica. Jejich rodiče se zabarikádovali v neviditelných bytech na periferii našich měst a v sociálním chaosu naší společnosti ztratili spojení se světem, s jehož tempem už nedokážou držet krok. Za to však musí pykat jejich děti. Jsou zanedbány, bity, týrány, vražděny. Deníky hlásí den za dnem tyto nepopsatelné případy. Otázka, která se pokaždé nabízí, zůstává stejná: Co tomu mohlo nebo mělo zabránit? Kde byli sociální pracovníci, kde byly kompetentní osoby? Jako kdyby šlo na kohokoli z nich tak jednoduše svalit odpovědnost.
    Talentovaná německá autorka Felicia Zeller napsala svou hru na zakázku divadla ve Freiburgu a po řadě rešerší zaměřených na každodenní pracovní i osobní život německých sociálních úřadů. Naslouchala názorům jejich zaměstnanců, jejich pracovním problémům i osobním příběhům a pozorovala jejich věčný zápas o čas. To vše přenesla do své hry, která se odehrává v kanceláři trojice zcela přepracovaných a téměř vyhořelých sociálních pracovnic: čerstvé absolventky odborné školy a matky čtyřleté dcery Aniky, zkušené Barbary, která se v branži pohybuje již 20 let a „nestíhající“ Silvie. Na konkrétním příkladu jednoho jejich pracovního dne odhaluje systémovou chybu sociální péče týkající se zejména vlastních odbornic na tuto problematiku: společnost, která nemá čas na svůj vlastní dorost.
    Hra sestává ze souvislého toku promluv, v nichž postavy střídají osobní komentáře s citacemi z vlastních reportů o zpracovávaných případech. Napětí vyplývá z věčného kolotoče: strachu z toho, že se ke svým případům dostanou příliš pozdě, úzkostlivého dodržování předpisů, hledání energie k permanentnímu osobnímu angažování se a zvládání běžného života.

 

Překlad hry Město moře hoře vyšel v publikaci Felicia Zeller: Pět her, kterou vydal Transteatral v roce 2015. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.